Patent Sınıflandırması

Patent sınıflandırması, tekniğin bilinen durumu araştırılırken önceki tarihli patent dökümanlarının tespit edilebilmesi için vazgeçilmezdir. Tekniğin bilinen durumuna erişim, patent ofisleri, potansiyel mucitler, araştırma ve geliştirme birimleri ve teknolojinin uygulanması veya geliştirilmesi ile ilgilenen diğer kişiler tarafından gereklidir.

Sınıflandırma sistemi sayesinde patent bilgilerinin teknik alanlara göre ayrılmış bir şekilde sunulmasıyla teknik bilgiye ulaşmak kolaylaşmaktadır. Ayrıca, teknolojinin belirli bir alanında tekniğin bilinen durumunun araştırılması ve çeşitli alanlardaki teknolojik gelişmenin değerlendirmesini yapabilmek için patent istatistiklerinin hazırlanması mümkün olmaktadır. 

IPC, Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification) 

Ülkemizin de taraf olduğu Strasburg Anlaşması* ile oluşturulan Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC), patentlerin ve faydalı modellerin, teknolojinin farklı alanlarına göre sınıflandırılması için, farklı dillerdeki kelimelerden bağımsız bir şekilde sembollerden oluşan hiyerarşik bir sistem sağlamaktadır. Böylece, farklı ulusal patent sınıflandırma sistemlerinin kullanımıyla oluşabilecek karışıklık engellenmekte ve patent dokümanları tek ve aynı şekilde sınıflandırılmaktadır.

IPC, teknolojiyi yaklaşık 70.000 alt grup içeren sekiz bölüme (A-H) ayırmakta ve her bir alt grupta, rakamlar ve harflerden oluşan bir sembol bulunmaktadır. 

Her bir patent dokümanında, buluşun ilgili olduğu alana ait uygun IPC sembolleri yer almaktadır. IPC sembolleri, patent dokümanını yayınlayan ulusal veya bölgesel patent ofisleri tarafından verilmekte, PCT belgeleri için ise, IPC sembolleri Uluslararası Araştırma Otoritesi (ISA) tarafından verilmektedir. 

IPC sürekli gözden geçirilerek teknolojik gelişmeye uygun olacak şekilde güncel tutulmakta ve düzenli olarak yeni bir versiyonu yayınlanmaktadır. IPC'nin şu andaki ve daha önceki orijinal versiyonları, İngilizce ve Fransızca dillerinde mevcuttur. IPC'nin revizyonu IPC Uzmanlar Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

100’den fazla ulusal ve bölgesel patent Ofisi tarafından IPC etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

IPC’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilinir:

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub

*01.06.2018 tarihi itibariyle 62 ülke Strasburg Anlaşması’na üyedir. Türkiye 12.7.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Anlaşma’ya katılmış ve Anlaşma 1 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

CPC, Ortak Patent Sınıflandırması (Cooperative Patent Classification)

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Ortak Patent Sınıflandırması (CPC), ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ile Avrupa Patent Ofisi (EPO) arasında kendi mevcut sınıflandırma sistemlerini uyumlu hale getirmeyi kararlaştırdıkları ortak bir işbirliği olarak başlatılmıştır. Bu iki Ofis tarafından geliştirilmiş olan CPC, büyük ölçüde EPO’nun Avrupa Sınıflandırma Sistemi’ne (ECLA) dayanmaktadır.

CPC, IPC ile aynı sekiz bölümün (A-H) yanısıra, yeni veya birkaç bölümü bir arada kapsayan teknolojilerin etiketlenmesi için ayrı bir “Y” bölümünü de içerir. CPC sembolleri, IPC sembollerinin bir uzantısı olarak teknolojiyi yaklaşık 250.000 alt grupta daha detaylı bir şekilde sınıflandırmaktadır.

CPC’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilinir:

https://worldwide.espacenet.com/classification

1
saglampatent.com.tr Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.