Marka Nedir?

Markanızı koruyun. şimdi tescil ettirin. güvence altına alın.

Marka , bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.


Marka Başvurusu


Marka Başvurusu, e-imza ya da mobil imza kullanılarak online ortamda gerçekleştirilebilir. Başvurunun başvuru tarihi formun üretildiği tarih değil TÜRKPATENT'e teslim edildiği tarih olacaktır.

Marka tescil başvurusu Kurum tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınır.

Şekli eksiklik bulunan başvurulara ilişkin olarak şekli eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu tür başvurularda koruma tarihi şekli eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle başlar.

Marka Tescil Hizmetlerimiz


Marka Vekillik hizmetleri tescil öncesi ve tescil sonrası işlemler aşağıdaki gibidir.

 • Marka Başvurusu.
 • Marka Takibi.
 • Marka Yenileme.
 • Uluslararası Marka Başvurusu.
 • Bölünme Talebi.
 • Ünvan, Adres, Nev´i Değişiklikleri,
 • Markanın Mülkiyetinde Oluşan Değişiklik İşlemleri.
 • Devir,kısmi devir,birleşme,miras yoluyla intikal,
 • Lisans Sözleşmeleri.
 • Rehin İşlemleri.
 • Haciz İşlemleri.
 • Hukuki İşlemler,

Marka Tescili Mevzuat

 
ULUSAL
Kısa Adı Açıklama Link
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tıkla
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Tıkla
Mülga Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tıkla
Sınıflandırma Tebliği Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ Tıkla
Tanınmışlık Esasları Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması Tıkla
Başkanlık Oluru Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti Tıkla
Kılavuz Marka İnceleme Kılavuzu Tıkla(PDF)
Kullanım İspatı Kılavuzu Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu Tıkla(PDF)

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklama Link
Marka Kanunu Andlaşması Marka Kanunu Andlaşması Tıkla
Uluslararası Marka Tescili Sistemi Yönetmelik Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Uluslararası Marka Tescili Sistemi Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik     Tıkla
Uluslararası Marka Tescili Sistemi Temel Bilgiler Uluslararası Marka Tescili Sistemi Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler Tıkla(PDF)

 

0
0
0
0
1
saglampatent.com.tr Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.